Fotograf: Groot Obink

Kategori: Torrlast | Fartygsaffärer | Skeppsbyggnad

LNG-drivna Ireland levererad

Det LNG-drivna cementfartyget Ireland har levererats till JT Cement AS, samriskbolaget som ägs av Erik Thun AB och Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS.

Leveransen av LNG-drivna Ireland skedde den 2 juni i hamnen i den holländska staden Delfzijl och föregicks som vanligt av ett omfattande program med tester. I likhet med systerfartyget Greenland, som levererades i slutet av december förra året, har Ireland byggts vid varvet Ferus Smit för JT Cement AS, ett samriskbolag mellan Erik Thun AB och Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS i Bergen.

”Bättre än förra gången”

– Allt gick bra – ja, faktiskt ännu bättre än förra gången med Greenland vilket säkert berodde på att alla var mer inkörda nu. Det gjorde att alla tester och sea trials gick jättebra, säger Thunbolagens vice vd Henrik Källsson och berättar att Ireland direkt efter leveransen sattes in på marknaden för att frakta cement från norra Tyskland och Danmark till Sverige och Norge.

– Samma dag som leveransen skedde avgick hon till Bremen för att lasta, och lossade sedan i Ålborg tre dagar efter.

Dual fuel-drift

De bägge systerfartygen är bland de första torrlastarna i världen som drivs med LNG. Huvudmaskinen i nybygget är en Wärtsilä 34DF, vilket betyder att fartyget har dual fuel-drift. LNG-tanken är på 114 kubikmeter, vilket väntas räcka till ett par veckors operation. Fartygen är 110 meter långa, 15 meter breda och och har en dödvikt på 7.585 ton.

Helautomatiserat

Ireland är liksom Greenland utrustat med ett helt automatiserat lastnings- och lossningssystem som bygger på principen om fluidisering av cementet med tryckluft. Systemet innebär att cementet på ett slutet och dammfritt sätt kan pumpas direkt in till mottagningsanläggningen iland.

Olika flagg

Två saker skiljer de bägge fartygen åt: medan Greenland är Bahamasflaggad seglar Ireland under NIS-flagg, och medan Greenland fick ekonomiskt stöd via EU:s TEN-T-nätverk för hälften av de cirka 25 miljoner kronor som det kostade att utveckla och installera LNG-driften så är Ireland helt egenfinansierad.