LISCO Baltic Service uppvisar bra resultat

LISCO Baltic Service redovisar en vinst på LTL 23 miljoner (EUR 6,7 miljoner) för år 2005, en ökning med 29 procent jämfört med året innan. Rederiet förklarar detta med större inkomster och lägre amorteringskostnader. LISCO Baltic Service sålde i januari 2006 ro-pax-fartyget ”Palanga” (ex ”Monte Stello”, byggt 1979) till Monte Stello Ltd i Nya Zeeland, varvid fartyget återfick sitt tidigare namn. I februari köptes ”Svealand”, som i slutet av april får litauisk flagg och namnet ”LISCO Optima”. I slutet av februari startade ”Tor Maxima” trafik på linjen Fredericia–Köbenhavn–Klaipeda två gånger i veckan.