LISCO Baltic Service kvar på börsen

Handeln med aktierna i LISCO Baltic Service fortsätter enligt domstolsbeslut på Vilnius börs trots att bolagsstämman i somras beslutat att rederiet lämnar börsen den 10 december. Enligt nyhetsbyrån BNS inledde rederiets mindre aktieägare en domstolsprocess mot rederiet efter att de inte givits möjlighet att lösa in aktier i samband med avlistningen. DFDS Tor Line äger 92,09 procent av aktierna av LISCO Baltic Service och hävdar att rederiet har agerat lagligt.