Lindrig vinter med normal isutbredning

Vintern 2011-2012 betecknas av Sjöfartsverkets isbrytarenhet som lindrig för sjöfarten. Isbrytarsäsongen inleddes när den minsta av statsisbrytarna, Ale, beordrades på isbrytarexpedition den 17 januari, den senaste säsongsinledningen sedan vintern 2004-2005. Säsongen avslutades den 15 maj, vilket är ett par veckor tidigare än normalt. Alla Sjöfartsverkets fem isbrytare samt arbetsfartyget Scandica var vid något tillfälle i drift under förra vintern. Dessutom användes 10 hjälpisbrytare, ofta bogserbåtar, längs den svenska kusten. Främst i Göta Älv och Vänern. Sammanlagt assisterades 627 handelsfartyg och de 44 isbrytarna gjorde 44 bogseringar vilket kan jämföras med vintern innan då 2914 fartyg assisterades och 134 behövde bogseras. Den genomsnittliga väntetiden på att få isbrytarassistans var vintern 2011-2012 två timmar och tre minuter. 6,9 procent av de assisterade fartygen var svenskregistrerade. 1990 var nära 50 procent av de assisterade fartygen svenskregistrerade.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.