Lena Göthberg prisas igen för sin Shipping Podcast, nu av Folke Patrikssons stiftelse.

Fotograf: Shipping Podcast

Kategori: Folk/företag

Lena Göthberg prisas för sin sjöfartspodcast

Lena Göthberg är årets stipendiat i Stiftelsen för kreativa krafter inom svensk sjöfart, instiftad av Skärhamnsredaren Folke Patriksson.

För första gången sedan 2015 delas nu medel ut från Stiftelsen för kreativa krafter inom svensk sjöfart. Stiftelsen startades vid millennieskiftet av Folke Patriksson, grundare av rederiet Nordsjöfrakt som sedan blev Transatlantic.

Sprider kunskap

På Nautiska föreningens årsmöte mottog sjöfartsprofilen Lena Göthberg, som också är Nautiska föreningens ordförande, årets stipendium med motiveringen:

”Lena Göthberg har under många år på nya och innovativa sätt bidragit med att sprida kunskap om att öka intresset för sjöfarten. Redan 2015 startade Lena podcasten, Shipping Podcast, som genom många intressanta intervjuer av sjöfartsprofiler världen över fångat ett stort intresse såväl nationellt som internationellt.”

Lena Göthbergs Shipping Podcast är nu uppe i över 160 avsnitt där hon samtalar med profiler från den maritima världen. Hon fick nyligen ännu ett pris för sin gärning, när Stiftelsen Sveriges Sjömanshus gav henne 2020 års hedersbelöning, som delades ut i början av maj i år.

Brukade delas ut på Världssjöfartens dag

Britta Patriksson, HR-direktör på Swedish Club samt dotter till Folke Patriksson och ordförande i Stiftelsen för kreativa krafter inom svensk sjöfart, berättar för Sjöfartstidningen att utdelningen av stiftelsemedel tog paus i några år när arrangemanget av Världssjöfartens Dag – där stipendiet brukade delas ut – förändrades, men att stiftelsen nu har hittat ett bra forum för utdelning på Nautiska föreningens årsmöte. Läs mer om stiftelsen i en intervju med Britta Patriksson från 2015.