Lauritzen tar leverans av Dan Swift

J. Lauritzen påbörjar snart sina offshoreaktiviteter utanför Brasilien då rederiets Dan Swift inleder sin kontraktsperiod. Fartyget har de senaste 2,5 åren legat vid det tyska varvet Blohm & Voss och byggts om till ett boende- och supportfartyg. Fartyget kan nu inhysa 265 arbetare. Dan Swift kommer att ansluta till andra offshoreinrättningar via en hydraulisk landgång och positionera sig via DP-system, Dynamic Positioning. Priset för Dan Swift ligger på USD 250 miljoner. Fartyget byggdes 1985 som roro-fartyg och namngavs till Mercandian Continent ägt av Mercandia Group.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.