Lauritzen Kosan beställer sex LPG-fartyg

Lauritzen Kosan har skrivit under ett kontrakt med det kinesiska varvet Yangzhou Kejin Shipyard Co. Ltd om sex LPG-fartyg för leverans från december 2009 till december 2010. De sex nya gastankfartygen byggs för trafik i Fjärran Östern. Fartygen kompletterar väl flottan som Lauritzen Kosan köpte av Far East Shipping i Tokyo 2004. Nyligen tog Lauritzen Kosan leverans av Stina Kosan från STX Shipbuilding Co. i Sydkorea. Gastankern Stina Kosan, 9.000 kubikmeter, är för närvarande det största fartyget i flottan. Fartyget beställdes ursprungligen av en grekisk ägare men såldes under byggnationen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.