Sjösättning av AtoB@C:s nya Electramar, först ut av tolv beställda plugin-hybridtorrlastare som byggs i Indien.

Fotograf: AtoB@C

Läs senaste numret gratis!

Gratisläsning: Vi bjuder just nu på läsning av nummer 08/2023 av Sjöfartstidningen. Där kollar vi in den svenskkontrollerade orderboken, som är mer välfylld än på länge – på ett år har antalet fartyg i order ökat med 70 procent.

Miljökrav och vägen mot en utsläppsfri sjöfart påverkar både bränsleval och ombordteknik på de svenskkontrollerade fartyg som är i beställning. För ett par år sedan byggdes 70 procent av allt tonnage i order i Kina, idag är andelen 18 procent. Även fördelningen mellan olika fartygskategorier har förändrats. Läs om trenderna i orderboken i reportaget av Pär-Henrik Sjöström, som också gör en historisk tillbakablick.

Ett av de givna samtalsämnena under årets almedalsvecka var sjöfartens roll för Sveriges försörjningsberedskap och bland de närvarande partiföreträdarna var enigheten stor om behovet av fler svenskflaggade fartyg.

Mycket ljus på Donsö

Vi har också följt utvecklingen av Donsös nya träningscenter, som invigs under DSM2023 i slutet av augusti. På Donsö Maritime Training Centre finns en värsting till bryggsimulator, ett virtuellt maskinrum och VR-utrustning för verklighetsnära träning.

Mer om Donsö i vår intervju med Jonatan Höglund, som nyss blev vice vd på Furetank och har förberett sig på sin ledande roll i familjerederiet sedan barnsben. Med sig in i den nya rollen har han redan många år i rederiet som del av styrelsen och som marine superintendent.

Rederier med framtidstro

Vi tog ett samtal med Rederi Ab Eckerös vd Björn Blomqvist, som beskriver hur rederiet är i en fas av renodling och att marknadsläget ser mycket ljust ut. Uppstickaren Lakeway Link berättar om glädjereaktionerna på nyheten om bildandet av det nya rederiet och sina planer för framtiden. Anrika Ahlmark Lines rustar också för framtiden med två nyligen inchartrade torrlastare samt två i beställning.

Bemannad och autonom

Operatör Erik Nilsson kör Stockholms nya elfärja Estelle mellan Kungsholmen och Södermalm. Den autonoma färjan är än så länge bemannad, men i framtiden ska allt som behövs för att köra den vara ett knapptryck från land.

Vi har också talat med Sjöfartsverkets båtmän Christer Carlund och Thomas Hansson, två av 16 båtmän i Göteborg, som transporterar lotsarna till och från de fartyg som de ska lotsa.

Detta och mycket mer hittar du i nummer 08/2023 av Sjöfartstidningen, som du nu kan läsa i sin helhet via vår e-tidningsplattform.