Lång väntan på försäkringspengar efter ”Hyundai Express”

Skadorna efter explosionen och branden på containerfartyget ”Hyundai Express” är nu ett mycket komplext försäkringsärende. Enligt en del bedömare kan det ta upp till tre år innan fartygs- och varuförsäkrare vet vad olyckan kommer att kosta dem.