Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Miljö | Juridik

Bråk om Tjörn-pengar

Svenska staten och rederiet som äger fartyget som orsakade oljeutsläppet på Tjörn 2011 kan inte enas om hur mycket pengar rederiet ska betala. Istället ska en domstol fastställa beloppet.      

I förhandlingarna har staten begärt att det grekiska rederiet Goldenport Management ska betala SEK 167 miljoner efter det stora oljeutsläppet utanför Tjörn i september 2011. 

Pengarna avser dels den akuta räddningsinsatsen som inleddes knappt en vecka efter utsläppet, dels det långvariga saneringsarbetet som sedan togs över av Tjörns kommun. 

Ett första kravbrev till det grekiska rederiet Goldenport Management och dess försäkringsbolag skickades i december 2012. Sedan dess har förhandlingar pågått, men trots att dessa uppges ha präglats av enighet om själva sakförhållanden har parterna inte kunnat förlikas om slutbeloppet. 

Nu begär istället rederiet att en domstol ska fastställa det så kallade begränsningsbelopp som rederiet ska betala – ett belopp som troligen kommer att bli lägre än det ursprungliga beloppet.

Kommentarer

  • Anonymous

    Hade det skett i USA…

  • Anonymous

    Så hade inte det rederiet angjort nån hamn där mer….plus kraftigare böter!!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.