Lamt intresse bland Finnlinesägare att sälja till Grimaldi

Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A:s anbud om att köpa upp samtliga aktier från de övriga ägarna i Finnlines Oyj har inte nämnvärt ökat Grimaldis ägande i bolaget. Tiden för att erbjuda Finnlinesaktier till Grimaldi till kursen EUR 15,95 gick ut fredagen den 1 december och preliminärt ser det ut som om Grimaldi kommer över drygt 85.000 Finnlinesaktier. Därmed skulle ägarandelen öka från 46,2 till ca 46,4 procent. Slutgiltigt resultat offentliggörs den 8 december.Tidigare meddelade Finnlines styrelse att man anser att Grimaldi lagt ett för lågt bud med beaktande av bolagets substans och marknadsposition.En större transaktion med Finnlinesaktier har dock ägt rum nyligen. Den 30 november meddelades till börsen att Stora Enso Oyj sålt hela sin andel i Finnlines på 5,43 procent. Följande dag informerade man att UBS AG Group utökat sitt ägande i Finnlines till totalt 5,62 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.