Lägre vinst och högre omsättning för Gotlandsbolaget

Gotlandsbolaget, som har 1 maj–30 april som räkenskapsår, redovisar en vinst före skatt på 266 miljoner för delårsperioden 1 maj–31 december 2004. Motsvarande siffra 2003 var 359 miljoner kronor, men då ingick vinst på försäljning av fartyg med 197 miljoner kronor. I det nu redovisade resultatet ingick vinst på aktieföräljning med 97 miljoner kronor. Nettoomsättningen steg från 723 miljoner kronor till 869 miljoner kronor.