Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi

Lägre delårsresultat för Rederi AB Gotland

Rederi AB Gotland redovisar ett delårsresultat för årets första åtta månader som är något svagare än i fjol.

Rederi AB Gotland redovisar en omsättning på 1,737 miljarder kronor för perioden 1 januari till 31 augusti 2018 jämfört med 1,653 miljarder motsvarande period 2017. Koncernens rörelseresultat uppgår till 329 miljoner kronor (327 miljoner) och resultat efter finansiella intäkter och kostnader till 277 miljoner kronor (304 miljoner). Resultat efter skatt var 202 miljoner kronor (232 miljoner), en minskning med 13 procent. Koncernens rörelsekostnader har ökat med sju procent. 

Fartygsaffärer

Rederiet har två färjor med LNG-drift och kapacitet för 1.650 passagerare under konstruktion på GSI-varvet i Kina.

I oktober 2018 förvärvades bulkfartyget Cielo di Jari på 39.000 ton, vilket är det första av två fartyg som efter ombyggnad kommer att transportera apelsinjuice i Wisby Tankers regi i ett långsiktigt industriprojekt. Affären är en del av fördjupat samarbete med Wisby Tankers.

Under första halvåret sålde koncernen de tre systerfartygen inom produkttank, Calypso, Cavatina och Corrido. Dessa fartyg på drygt 46.000 ton vardera var bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis.