Lagförslag stoppar containertrafik

USA har lagt ett lagförslag som syftar till att öka säkerheten kring containerhanteringen. Lagförslaget innehåller krav på att alla containrar som skeppas till och från USA skall scannas, men definierar inte vad som avses med denna scanning. Det framgår inte heller vem som skall utföra den. Förslaget innehåller även krav på elektroniska lås fastän tekniken för dessa lås ännu inte är utvecklade. En grupp av inflytelsefulla redare hävdade i går att om lagförslaget skulle träda i kraft kommer det att få USA:s containerexport att stanna av.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.