Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Juridik

Lagändring ska möjliggöra tester med ny teknik

Regeringen i Finland föreslår lagändring om bemanning och vakthållning som ger möjlighet till tester med automatisering inom sjöfarten.

Regeringen föreslår ändringar i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg. Lagförslaget ska öppna möjligheten att temporärt göra avsteg från de krav som ställs på minimibemanning och vakthållning så att det blir möjligt att testa nya tekniska innovationer. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen i dag, torsdag, och lagen ska träda i kraft 1 juli 2018.

Testområden

Försök ska enligt förslaget vara möjliga inom särskilt angivna områden eller på särskilt angivna rutter. Försökstillstånd beviljas av Trafiksäkerhetsverket separat för varje försök och gäller i högst två år. Lagändringen möjliggör försök till exempel inom ett testområde utanför Raumo.

Lagändringen uppges förbättra möjligheterna för Finlands marinindustri att bli en föregångare inom digitaliseringen av sjöfarten vad gäller automatisering av fartyg.

Under 500 brutto

De fartyg som påverkas av lagändringen är under 500 brutto och går i inrikestrafik inom fartområdena I och II. De befrias från kravet på bemanningscertifikat. Certifikatet ersätts med allmänna krav på minimibemanning.