Läckande ballastvatten dyrt i USA

Grekiska rederiet Polembros är bannlyst i amerikanska hamnar i tre år, får böta USD 2,7 miljoner och lämna ett bidrag till forskning kring främmande marina mikroorganismer på USD 100.000 sedan man erkänt sig skyldig till miljöbrott i USA.Även tre befäl på rederiets bulkfartyg Theotokos, byggt 1984 och på 71.000 ton dödvikt, har erkänt sig skyldiga till att bland annat ha släppt ut oljeblandat vatten och förfalskat oljedagboken. Ett befäl är också den första person som fällts för att ha brutit mot den nya lagstiftningen om införande av främmande organismer i amerikanska vatten.Besättningen hade noterat en spricka vid hjärtstocken där ballastvatten läckte ut. Detta rapporterades till rederiet, men inte till U.S. Coast Guard som upptäckte läckan vid en hamnstatskontroll i New Orleans.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.