Fotograf: STX Finland

Kategori: Skeppsbyggnad

Kustbevakningsfartyg döptes i Raumo

Finlands gränsbevaknings nybygge döptes till Turva vid STX Finlands varv i Raumo.

Inrikesminister Päivi Räsänen döpte finländska gränsbevakningens nybygge till Turva i samband med sjösättningen vid STX Finland i Raumo den 2 augusti. Nybygget levereras i slutet av 2013 och kommer att operera på Finska viken. Som bränsle kommer det 96 meter långa fartyget att använda LNG och dieselolja. Användningsområdena blir bland annat bevakning av gränserna till havs, sjöräddning, miljöskydd och oljesanering. Fartyget kan också användas för nödbogsering.