Kryssningsfartygen slutar med utsläpp av orenat vatten

European Cruise Council, där alla större kryssningsoperatörer med verksamhet i europeiska vatten ingår, har fattat beslut om att minska utsläppen av avloppsvatten i Östersjön. Det 60-tal större kryssningsfartyg som besöker Östersjön varje år beräknas släppa ut 113 ton kväve och 38 ton fosfor vilket bidrar till övergödningen. Dessutom följer bakterier, virus och tungmetaller med vattnet. Enligt ECC är det en en liten del av utsläppen som kryssningsfartygen står för, cirka 0,006 procent av kvävet och 0,045 procent av fosforn, men i ett uttalande säger organisationen att man vill göra sitt för att skydda det känsliga havet. En förutsättning är dock att det finns mottagningsanläggningar i tillräcklig omfattning, och i dag är det få av kryssningshamnarna i regionen som har detta. Man kräver också att det inte tas ut någon extra avgift, utan att denna kostnad är inbakad i hamnavgiften.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.