Krigstillägg vid fart på Israel/Libanon

Sjöfartens Arbetsgivareförbund och de sjöfackliga organisationerna har kommit överens om ett krigstillägg på 200 procent på lönen på fartyg i fart på Libanon och Israel.