Kreditkris kan pressa fartygspriser

Tyska shippingbanken DVB säger att den amerikanska bolånekrisen och den lägre tillväxten i Kina och Indien kan innebära att fartygspriserna pressas ner. Enligt banken är det sannolikt att den dämpade tillväxten i framförallt Kina kommer att innebära sjunkande charterrater. Detta kan innebära en nedgång i början på 2009, snarare än under 2010.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.