Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik

Kräver aktion

Svensk Sjöfart ser ett ökat engagemang från svenska politiker i sjöfartsfrågor men efterfrågar aktion.

– Det är otroligt roligt att se representanter från riksdagens alla partier på plats här i dag, säger Svensk Sjöfarts vice vd Anders Hermansson till Sjöfartstidningen efter tisdagens sjöfartspolitiska debatt i Almedalen.

– Det visar att det i dag finns ett starkt intresse för våra frågor.

”Nu krävs aktion”

Anders Hermansson följde debatten på plats i tältet vid den Maritima Mötesplatsen i Almedalen. Efter debatten efterfrågar han nu att politikerna också tar frågorna på allvar och får till en överflyttning av gods till sjöfarten.

– Ambitionen finns. Nu krävs aktion.

Enligt Anders Hermansson finns det några viktiga punkter som han menar är viktiga att politikerna går vidare med.

– Dels handlar det om att få in mer sjöfart i transportsystemet. De har fått ta del av en omfattande rapport av samordnaren för inrikes sjöfart, Pia Berglund. I den finns många bra punkter att gå vidare med.

Förbättrade förutsättningar

Han menar att en översikt av sjöfartens avgifter är nödvändig eftersom ökade avgifter betyder att mer gods flyttas tillbaka till land.

– Dels handlar det om branschen konkurrensmöjligheter. Vi hörde stämpelskatten nämnas, den är viktig. En annan fråga är nettomodellen som är oerhört viktig för oss.

Enligt Anders Hermansson ser han ett större engagemang från politikerna i dag än vad han gjort tidigare.

– Jag började med maritima frågor för 15 år sedan. Och de senaste cirka fem åren ser vi ett ökat engagemang. De politiska ambitionerna finns i dag, även om jag så klart skulle vilja se ännu större engagemang.