Kraftig ökning av världshandelsflottan förutspås

Enligt en studie från Clarkson Research Services kommer världens samlade flotta att växa med 7,2 procent 2010 och 8,7 procent 2011. Europeiska redare svarar för 46 procent av den nuvarande orderboken. Grekland har den största orderboken, värderad till USD 54 miljarder, följt av Tyskland, Kina, Japan, USA, Norge, Sydkorea, Italien och Danmark. Danmarks orderbok är värderad till USD 12 miljarder.Världens nu samlade orderbok motsvarar 39 procent av den existerande flottan. Clarkson förutser att 50 miljoner dwt kommer att huggas upp i år och 20 miljoner dwt nästa år.År 2009 var Sydkorea världens ledande skeppsbyggare med 39 procent av alla leveranser. Kina kom på andra plats med 27 procent, följt av Japan. Under 2010 förväntas Kina bli den största skeppsbyggarnationen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.