Kraftig ökning av piratattacker

Piratattackerna runt om i världen var 170 procent fler i januari jämfört med december förra året. Enligt riskanalysföretaget AKE i London inträffade totalt 46 attacker, med ökningar i Indiska Oceanen, Guinenbukten, Sydkinesiska Sjön och i latinamerikanska vatten.AKE hävdar att även om militär närvaro och beväpnade vakter inneburit färre lyckade kapningar utanför Somalia, så ligger antalet attacker och bordningsförsök på ungefär samma nivå som för ett år sedan.Man varnar också för att pirater i andra delar av världen nu också börjar använda moderfartyg för att kunna attackera fartyg längre ut till havs. I ett pressmeddelande skriver man att i dessa områden kan ”incidenter nu förväntas upp till, och möjligen längre ut än, 100 distansminuter”.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.