Kraftig ökning av helikopterkostnader för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket räknar med 100 miljoner kronor i högre kostnader i år jämfört med förra året. Orsakerna är framför allt isvintern och helikopterberedskapen. Det senare beror på att Försvarsmaktens helikoptrar har ersatts av civil helikopterberedskap som har handlats upp av Sjöfartsverket. 1999 kostade helikopterberedskapen verket fyra miljoner kronor. I år blir kostnaden 100 miljoner kronor. Samverkansavtal med andra myndigheter och organisationer beräknas bidra med 14 miljoner kronor, resten får finansieras med Sjöfartsverkets ordinarie intäkter. 2007 förväntas samverkansavtalen bidra med 19 miljoner kronor, men samtidigt ökar kostnaderna med ytterligare 30 miljoner.