Kraftig ökning av dagskostnader för fartyg

Ökningstakten av fartygs dagskostnader mer än dubblerades under 2006. Det framgår av revisionsföretaget Moore Stephens årliga OpCost-analys. OpCost-indexet som har 100 och bas för år 2000 är uppe i 144 för tankfartyg och i 135 för bulkfartyg. För containerfartyg, som började mätas 2002, är indexet 133. Moore Stephens undersökning baseras på dagskostnader för cirka 1.500 fartyg i kategorierna bulk, tank, torrlast, containerfartyg, ro-ro samt kylfartyg och analysen görs också i olika storlekssegment. Under 2006 ökade kostnaderna mest för handymax bulkfartyg med 14,8 procent, följt av handysize bulkers och containerfartyg. Lägst ökning hade ro-ro- och kylfartyg. Den största ökningen gäller den tekniska driften som i snitt ökat med 20 procent. Detta drivs till stor del av kraftigt ökade kostnader för smörjoljor. Kostnader för reparation och underhåll ökade i snitt med 9,7 procent. Bemanningskostnaderna steg i snitt med 7,6 procent och försäkringskostnaderna med 7,9 procent. Variationerna är dock stora. Som exempel ökade kostnaderna för smörjoljor med hela 32,2 procent för handymax bulkfartyg medan kylfartyg klarade sig undan med 6,8 procent. Bemanningskostnaderna utgör 40-49 procent av dagskostnaderna, teknisk drift 26-33 procent, försäkring 7-14 procent och adminstration 11-17 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.