Konkurrensmyndigheten kräver delade jobb

Estniska konkurrensmyndigheten säger att bogserarrederiet PKL inte får ställa sådana krav på kunderna att dessa tvingas att köpa hela tjänsten från PKL. Konkurrensmyndigheten startade en utredning efter en anmälan från Alfons Håkans OÜ. Alfons Håkans hade bett om assistans från PKL, men PKL vägrade att hjälpa till och krävde beställning av hela bogseringstjänsten på grund av att de ansåg att det skulle ge bättre sjösäkerhet. PKL:s marknadsandel i Muuga och Paldiski hamnar är omkring 75-80 procent. Alfons Håkans OÜs vd Arvo Veskimets säger till SST att rederiernas samarbete har blivit bättre under senaste tid och PKLs styrelseordförande Grigori Onishchenko har bekräftat det. Enligt Grigori Onishchenko ska rederiet snart ta upp konkurrensen på Alfons Håkans hemmamarknad i finska hamnar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.