Baltic Star, även känd som Birger Jarl, liggande vid Lunde hamn i Kramfors kommun tidigare i höstas.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Myndigheter

Kommun ingriper mot Baltic Star

Sedan i augusti 2022 har Baltic Star, även känd som Birger Jarl, legat förtöjd i Lunde hamn i Kramfors kommun. Fartyget ligger utan bygglov och nu sätter kommunen ner foten mot ägaren.

Det var den 1 augusti 2022 som Baltic Star förtöjde i Lunde hamn i Kramfors kommun efter att ha legat vid Vivstavarv utanför Timrå i över två års tid. Fartyget fick tillstånd att vara kvar i Lunde hamn till den 31 maj i år för att renoveras, men ligger fortfarande kvar.

Vite om fartyget blir kvar

I tisdags, den 28 november, fattade kommunstyrelsen i Kramfors beslut om att bolaget som äger Baltic Star ska flytta fartyget omgående eftersom det legat i hamnen olovligen. Enligt kommunen har ägaren förtöjt fartyget utan bygglov och enligt detaljplanen är området endast avsett för industriell användning. Fartyget, som inte klassas som industriell verksamhet, strider därmed mot detaljplanen.

Kommunen skriver på sin hemsida att beslutet är förenat med vite om 200.000 kronor för varje påbörjad kalendermånad som fartyget ligger kvar.

– Fartyget anlöpte hamnen med avsikt att ligga kvar utan att kontrollera om det var tillåtet. Vi accepterade att de skulle få vara kvar för reparation en tid men den tiden är ute. Nu vet vi också att den inte är besiktad och saknar viktiga försäkringar så det är angeläget att fartyget flyttas, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Dessutom har kommunstyrelsen fattat beslut om att hamnägaren Lunde Hamn AB så fort som möjligt, dock senast tre månader efter beslutet, ska hålla hamnen öppen för fartygstrafik. Beslutet innebär ett bötesbelopp på 20.000 kronor för varje påbörjad kalendermånad som hamnen inte är öppen.

Fartyget går inte att flytta

Fartygets ägare Leif-Ivan Karlsson säger i en intervju med P4 Västernorrland att fartyget inte går att flytta.

– Båten går inte att flytta, den ligger i nödhamn. Kommunen får inte ta ett beslut så här, de kommer att JO-anmälas. Båten kan inte flyttas för den är fastfrusen i isen. Till våren eller sommaren ska den flyttas och renoveras på varv, säger han.

En lång historia

Fartyget är sedan flera år tillbaka belagt med nyttjandeförbud från Transportstyrelsen.

– Baltic Star är ett certifikatspliktigt fartyg och då ska det genomgå tillsyn, det vill säga periodiska besiktningar, och det har inte gjorts. Därmed är certifikaten ogiltigförklarade och fartyget har förbud mot resa enligt fartygssäkerhetslagen, säger Johan Borre, tillsynssamordnare på Transportstyrelsen.

Fartygsägaren har tidigare hävdat att fartyget inte kan beläggas med nyttjandeförbud eftersom det är registrerat som fritidsbåt.

Kantad av skandaler

Redan i maj 2019 fick fartyget, som tidigare gått i trafik mellan Stockholm och Mariehamn, nyttjandeförbud i Stockholm på grund av brister som inte åtgärdats. I april 2020 väckte fartyget stor uppmärksamhet när hon lämnade Stadsgårdskajen i Stockholm trots nyttjandeförbudet och utan att ta ombord lots, vilket ledde till en dom mot fartygets befälhavare i Stockholms tingsrätt för brott mot lagen om fartygssäkerhet. Därefter har fartget kantats av flera skandaler, bland annat ett oljeutsläpp i Lunde hamn och ytterligare resor trots nyttjandeförbudet.