Kommissionen får asiatiskt stöd

Asian Shippers’ Council (ASC) uttalar sitt stöd för EU-kommissionens avskaffande av linjekonferensernas undantag från konkurrensreglerna från och med oktober 2008 och att systemet inte bör ersättas med ett system för informationsutbyte. Den asiatiska organisationen håller med om EU:s kritik av European Liner Affairs Associations förslag att ersätta konferensen med ett organ inom industrin för att utbyta konkurrensfrämjande information.ASC hoppas att transportköpare och rederier ska arbeta tillsammans och erkänna den nya verkligheten med fri marknad och konkurrens.I Asien har flera regeringar gått åt motsatt håll och ASC uppmanar dem nu att följa EU:s exempel.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.