Kollision i Karlshamns hamn

Den mänskliga faktorn låg bakom en kollision i hamnen i Karlshamn på tisdagen, i samband med att det Cypern-flaggade tankfartyget ”Capella”, byggt 1995 och på 32.936 ton dödvikt skulle förtöja. Tankfartyget, som ägs av Prisco (Primorsk Shipping Company), hade vänts med hjälp av bogserbåtar och drogs med aktern före mot kajen. Detta missuppfattade befälet på torrlastfartyget ”Langeland”, byggt 1971 och på 2.439 ton dödvikt, som trodde att tankern hade avgått. Man beslöt därför att man skulle gå mellan tankern och kajen. Genom undanmanövrar från båda fartygen mildrades kollisionen och skadorna blev begränsade. Inga personer skadades och ingen olja läckte ut. ”Capella” har dubbelt skrov. ”Langeland” är NIS-flaggad och ägs av Myklebusthaug Shipping.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.