Knutsen och NYK Line kandidater till Heyerdahl-pris

Knutsen OAS Shipping och NYK Line är kandidater till årets Thor Heyerdahl International Maritime Environmental Award. De har utsetts av en expertkommitté ledd av DNV:s Terje Staalstrøm. Knutsen OAS har tagit fram KVOC-systemet som reducerar VOC-emissioner under lastning och transport. NYK Line har uppmärksammats för att man har en mycket hög ambitionsnivå och kontinuerligt arbetar på att förbättra företagets miljöprestanda utöver kraven i lagstiftning och regelverk. Thor Heyerdahl och Norges Rederiforbund tog initiativ till priset som delades ut första gången 1999. Numera är priset ett samarbete där också DNV, Gard, Skuld och Nor-Shipping ingår. Priset kommer att delas ut av Norges närings- och handelsminister Børge Brende vid Expo 2005, med temat Nature’s Wisdom, i Japan den 19 maj.