KMS säkrar order värd NOK 1,2 miljarder

Karmsund Maritime Service (KMS) har kontrakteras för att leverera två större ankarhanterings-fartyg (AHTS) till 2010, till en ej offentliggjord kund för NOK 1,2 miljarder. Fartygen är systerfartyg till två AHTS:s som redan beställts av Solstad Offshore. Skroven för samtliga fartyg är kontrakterade till polska varv. KMS har nu en orderbok på sju fartyg värt ungefär NOK 3 miljarder. Orderna är enligt KMS vd Margaret Hystad, en PSV för Meling/Siem Offshore, ett konstruktionsfartyg till Østensjø, en PSV till Simon Møkster Shipping i Stavanger förutom de fyra AHTS-fartygen.