KLASCO säljer containerterminal

Klaipeda Terminal Group ska ta över containerhantering i Klaipeda Stevedoring Companys (KLASCO) containerterminal Eurogate från och med den 1 december och så småningom flytta containerhanteringen från den nuvarande containerterminalen till den nya. Klaipeda Terminal Group ska sedan använda sin nuvarande containerterminal för ro-ro- och torrlaster. Klaipeda Terminal Group står för 60 procent av Klaipeda hamns totala containeromsättning och 65 procent av Klaipeda Terminal Groups omsättning utgörs av containrar. I fjol hanterade Klaipeda Terminal Group 104.473 TEU, prognosen för 2005 är närmare 120.000 TEU.KLASCO har terminaler för att hantera torrbulk, ro-ro- och torrlaster samt flytande gödning.