Klart med börsnotering av Bergesens gasverksamhet

Bergesen’s LNG- och LPG-verksamheter kommer att börsnoteras inom 12 månader och mellan 40 och 50 procent av aktierna släpps på börsen. Enligt World-Wide Shippings koncernchef Andreas Sohmen-Pao, har gasaktiviteterna, som leds från Oslo, nu nått en sådan omfattning att det krävs en bredare kapitalbas. Jan Håkon Petersen, i dag chef för Bergesen, blir chef för det nya bolaget. Bergesen är världens största gastankrederi med en flotta på 80 egna och inchartrade gastankers mellan 8.000 och 86.000 kubikmeter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.