Klart för Maersk-övertagande och namnbyte

I dag den 11 augusti tar A. P. Møller-Mærsk över Royal P&O Nedlloyd genom att betala EUR 57 per aktie till de förra ägarna. Det holländska bolaget kommer snarast att avnoteras från Amsterdam-börsen och sedan integreras fullt ut i A. P. Møller-Mærsk-koncernen. Preliminärt räknar man med att hela manövern kommer att kosta runt DKK tre miljarder i år. Arbetet skall vara slutfört i slutet av 2006. Royal P&O Nedlloyds flotta består av omkring 150 fartyg. Av dessa är 29 ägda och resten tidsbefraktade.A. P. Møller-Mærsk har också beslutat att den nya linjegiganten skalll heta Maersk Line. Royal P&O Nedlloyd och Sealand stryks som varumärken. Maersk Line användes första gången 1927 när linjetrafiken mellan USA och Asien startades. Efter köpet av amerikanska Sea-Land 1999 ändrades namnet till Maersk Sealand.