Kiwi Car Carriers går upp i Höegh Autoliners

Från och med den 1 januari går Kiwi Car Carriers (KCC) upp i sitt ägarbolag Höegh Autoliners. Höegh köpte KCC 2001 och bolaget har sedan dess drivits som ett framgångsrikt dotterbolag. Varumärket KCC kommer att finnas kvar på vissa rutter.KCC är marknadsledande på transporter av begagnade bilar från Japan till Nya Zeeland och Australien. Niels Ronald Bugge, vice vd på Höegh Autoliners och styrelseordförande i Höegh Autoliners K.K. i Japan, säger i ett uttalande om sammanslagningen att: ”Det är ett bra tillfälle nu att dra nytta av bolagens styrkor både inom Japan och andra regioner, inte minst det avancerade angreppssättet Kiwi Car Carriers har till andrahandsmarknaden för bilar som Kiwi Car Carriers har. Vi är övertygade om att vår nya sammanslagna organisation Hoegh Autoliners kommer leverera förbättrade logistiklösningar.”