Kategori: Ekonomi | Container | RoRo

Kistefos köper fler aktier i Transatlantic

Transatlantics största aktieägare Kistefos ökar sitt innehav i det förlustdrabbade rederiet och har nu 63,2 procent av aktierna. 

Förvärvet innebär att Kistefos, tillsammans med dotterbolaget Viking Invest, köper 342.000 B-aktier i Rederi AB Transatlantic och har nu 58,6 av rösterna och alltså 63,2 procent av aktierna.

Därmed har nu Kistefos sammanlagt 93,399.980 aktier i Transatlantic (varav 4,937.366 A-aktier och 88,462.614 B-aktier). 

Beskedet om aktieförvärvet kommer bara någon vecka efter Transatlantic lämnade sin bokslutskommuniké för 2013, där det framgick att koncernen under förra året gjorde en förlust på SEK 359 miljoner efter skatt. 

Genom förvärvet – och i enlighet med villkoren för tidigare erhållna dispenser – har nu så kallad budplikt uppkommit. I ett pressmeddelande uppger därför Kistefos att man inom fyra veckor ska återkomma med besked om ett eventuellt budpliktsbud när det gäller resterande aktier i Transatlantic.

Om ett sådant budpliktsbud lämnas kommer det erbjudna priset att uppgå till 5 kronor per aktie, oavsett om vilken typ av aktie det gäller. Enligt Kistefos är detta pris inte lägre än det högsta pris som Kistefos har betalat för köp av aktier i Transatlantic under den senaste sexmånadersperioden.