Kategori: Ekonomi | Container | RoRo

Kistefos-bud får tummen ned

En oberoende budkommitté rekommenderar minoritetsaktieägarna i Transatlantic att säga nej till huvudägaren Kistefos budpliktsbud. Enligt budkommittén är budet från Kistefos för lågt värderat. 

Det var i slutet av mars som det så kallade budpliktsbudet kom från Kistefos, detta till följd av att huvudägaren dessförinnan köpt ytterligare aktier i hårt ansatta rederiet. 

Budet från Kistefos uppgick till SEK 5 per aktie – ett pris som motsvarar det högsta pris som Kistefos betalat för Transatlantic-aktier under den senaste sexmånadersperioden. 

Får inte delta

Transatlantics styrelseordförande Christen Sveaas, styrelseledamoten Henning Jensen samt vd:n Tom Ruud har intressegemenskap med Kistefos och får därmed inte delta i handläggningen av huvudägarens erbjudande. Däremot har de oberoende ledamöterna i styrelsen bildat en budkommitté för att utreda erbjudandet, och det är alltså dessa som nu tagit ställning till budet på SEK 5 per aktie.

I ett pressmeddelande uppger budkommittén att man delar sina finansiella rådgivares uppfattning att budet från Kistefos inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för Transatlantics minoritetsaktieägare. 

”Kan påverka sysselsättningen”

Vidare befarar man att ett genomförande av Kistefos erbjudande kan leda till ”ytterligare omstruktureringsåtgärder vilket kan innefatta en förändring av idag gällande strategi för TransAtlantic” och att ”dessa åtgärder kan komma att påverka sysselsättningen och de platser där TransAtlantic bedriver verksamhet.” 

Därför rekommenderar den oberoende budkommittén att aktieägarna inte bör acceptera Kistefos budpliktsbud.

Kommentarer

 • Anonymous

  Dåsitter vi här och väntar på Kapten Böljas negativa kommentarer som vanligt…

 • Kapten Bölja

  Härligt att övriga styrelsemedlemmar är på de små aktieägarnas sida!

  Skulle det bara ha lyssnat tidigare (på Skagen Fonder m.m.) och inte gått med på nyemission tidigare, för köp av SBS Marine samt Österstöms så skulle man ha sparat minst 300 MKR,
  samt ca -700 MKR i minskat börsvärde!

  Givetvis tror jag på Transatlantic o främst på Viking Supply Ships!

  Kapten Bölja 🙂

 • Stephan

  Tröttsamt med anonyma gnälliga kommentarer!

 • Anonymous

  Kanske gnälligt, men ganska nära sanningen….

 • Egon Svensson "the sailor"

  Where is the beef ??

 • Kapten Bölja

  Aktiespararna säger nej till budet på Rederi Transatlantic

  Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det budpliktsbud som huvudägaren Kistefos har lagt på Rederi Transatlantic (nedan Transatlantic). Anledningen är att erbjudna 5 kronor kontant per aktie inte återspeglar de värden som finns i bolaget.

  Transatlantics styrelses budkommitté rekommenderar inte erbjudandet. Deloitte, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, anser att det är finansiellt oskäligt.

  Att Kistefos i mars köpte en mindre aktiepost i Transatlantic, vilket utlöste budplikt, kan ses som en skenmanöver. Kistefos hade, om budet inte hade lagts, behövt begära ett nytt undantag från budplikten givet att Kistefos i egenskap av garant i den förestående företrädesemissionen löper risk att öka ägandelen i Transatlantic ytterligare, vilket utan förnyad dispens hade utlöst budplikt. Genom budet undslipper Kistefos att be om ny dispens, vilket troligen är budets främsta syfte.

  Kistefos kan enligt budprospektet komma att förändra Transatlantics nuvarande strategi och genomföra omstruktureringsåtgärder som sträcker sig utöver den pågående omstruktureringen av Transatlantic i syfte att stärka lönsamheten. Kistefos strategi för Transatlantic måste förväntas beskrivas i detalj i det prospekt som ges ut i samband med emissionen. Det är klandervärt att Kistefos inte tillkännagivit mer ingående information om i vilket avseende Kistefos avser förändra strategin för Transatlantic vid tidpunkten då småaktieägarna ska ta ställning till budpliktsbudet.

  ”Att Kistefos inte talar ur skägget om strategin framåt signalerar att Aktiespararnas medlemmar inte bör acceptera budet”, säger Albin Rännar, chef för marknadsbevakningen hos Aktiespararna.

  Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma att:

  – Budgivaren förvärvar de aktier som lämnas in i budet, oavsett hur många aktieägare som accepterar det. Avgiven accept är bindande och kan ej återkallas.

  – Kistefos besitter c:a 65 procent av aktierna och 60 procent av rösterna i Transatlantic.

  – Budpliktsbudet ger samma pris som nytecknade aktier i företrädesemissionen kostar.

  – Anmälningstiden går ut den 28 april.

  http://www.aktiespararna.se/sajt/pressrum/Pressmeddelanden/Aktiespararna-sager-nej-till-budet-pa-Rederi-Transatlantic/

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.