Fotograf: Holger Ellgaard

Kategori: Ekonomi | Kultur | Specialfartyg

Kinesiska miljoner säkrar Götheborgs framtid

Svenska Ostindiska Companiet, SOIC, har nu säkrat tiden fram till 2021 för ostindiefararen Götheborg genom ett sjuårigt avtal med kinesiska Xiamen Hanhaizunlong Yacht Co. Ltd, och nästa år bär det återigen av till Kina.

Hur stort belopp kineserna går in med vill man inte avslöja, men enligt Xiamen Hanhaizunlong Yachts ordförande Chen Jian rör det sig om ”åtskilliga tiotals miljoner kronor”. 

– Genom detta avtal kan ostindiefararen Götheborg fortsätta segla på de sju haven och fungera som en plattform för att marknadsföra Sverige, dess näringsliv och kultur, säger SOIC:s ordförande Lars G Malmer.

Samtidigt kommer Götheborg att bli ett marknadsföringsverktyg för den kinesiska provisen Fuijan och staden Xiamen. Enligt Chen Jian är Götheborg en fantastisk symbol för de flerhundraåriga kinesisk-svenska relationerna och han ser fartyget som en möjlighet att inte minst föra fram betydelsen av ett ”ökat miljöansvar i samhället”.

Xiamen Hanhaizunlong Yacht är ett nytt företag bildat för just detta ändamål. – Bakom står ett konsortium av kinesiska företag som skjuter till medlen, säger Håkan Beskow som också passar på att ge Sjöfartstidningens läsare en uppmaning. – Vi kommer att behöva en del av er, för nu blir det segla av!

Och det kommer att bli intensivt. Den nu pågående expeditionen avslutas i september följt av varvsbesök för underhåll. Sedan skall resan till Kina planeras. Avsikten är att Götheborg skall ge sig av på en drygt halvårig resa till Kina i april 2014 där målet självfallet är Xiamen. Resan dit går preliminärt via Cadiz, Cannes, Civitavecchia, Suez, Djibouti, Kozhikode, Maldiverna, Indien, Singapore, Hongkong, Taiwan och Tian Jin. Efter några månader i Xiamen skall hon segla längs den kinesiska kusten till de större städerna.

Därefter skall nya expeditioner ta vid, också till andra delar av världen.

Xiamen är idag en stad med närmare 3,5 miljoner människor och ett snabbt växande industri-, handels- och sjöfartscentrum. 2011var Xiamen världens 25 största hamn med en godsomsättning på 150 miljoner ton och den 18:e största containerhamnen med 6,5 miljoner TEU. Som jämförelse hanterade Göteborgs Hamn samma år 41 miljoner ton gods och 0,9 miljoner TEU.

Staden var en av de första fyra som den kinesiska staten öppnade upp för utländska investeringar på 80-talet som en särskild ekonomisk zon. Fast förbindelserna med Sverige är betydligt äldre än så. Xiamen var en av fem kinesiska hamnstäder där dåvarande Sverige-Norge genom Kantonavtalet 1847 fick rätt att handla, ha konsulat, ha domsrätt över sina egna medborgare, åtnjuta fasta tulltaxor och få samma förmånliga handelsvillkor som andra länder.