Talarna Luisa Rodriguez från UNCTAD, Martin Jansson från Handelsbanken och Jonas Engström från Wisby Tankers.
Adam Bergman

Kina är framtiden

Vi har bara sett början på Kinas dominans på den globala shippingmarknaden, i vart fall om man ska tro flera av talarna på Executive Meeting 2018.

Relaterade artiklar

Executive Meeting har anordnats i Göteborg i nästan 25 år av olika organisationer. Arrangörer i år var Lloyd's List Intelligence och Christopher Pålsson och Niklas Bengtsson, tidigare på Maritime Insight som för några år sedan köptes upp av Lloyd's List Intelligence.

Konferensen är inriktad på den globala shippingmarknaden och talarna försöker i stor utsträckning förutse vilka vägar marknaden kommer ta både de närmaste åren och så långt fram som 2030. Det bestående budskapet är att Asiens dominans i allmänhet, och Kinas i synnerhet, kommer öka.

– Cirka 60 procent av all shipping har med utvecklingsländer att göra och 35-40 procent enbart från Asien, sa Luisa Rodriguez, Economic Affairs Officer, Trade logistics branch på UNCTAD.

Global ökning fram till 2022

Dessutom passerar 64 procent av alla containrar Asien, då främst Kina.

Enligt UNCTAD:s prognoser ser de en total volymökning på 3,2 procent för global shipping mellan åren 2017 och 2022. Främst är det i torrbulk- och containersegmenten som de ser en ökning på drygt fem procent. Dock ser det sämre ut för oljebranschen med en ökning på drygt 1,5 procent globalt.

Luisa Rodriguez nämnde också några saker att se upp för i framtiden, saker som kan ha stor effekt på shippingbranschen. Dels ny teknik och e-handel som kan komma att förändra hur gods transporteras, dels ytterligare konsolidering på främst containermarknaden.

”High-school phenomenon”

– Dessutom är jag skeptisk till internationella handelsavtal. Jag ser det som ett ”high-school phenomenon”.

Med det menar hon att ett land vill verka som om det är med i spelet och är ”coolt” genom att handla med andra nationer.

– Men små, svagare länder tenderar att förlora på avtalen. Det enda som händer efter ett tag är att importen ökar utan att det händer något med exporten.

Få banker intresserade av shipping

Även Wisby Tankers vd Jonas Engström nämnde Kina som en potentiell framtid även för tankermarknaden.

– Få banker är intresserade i vår typ av shipping. Däremot ser vi att pengarna och investeringarna finns i Kina.

Martin Jansson, Senior Commodity Strategist på Handelsbanken, tror även att elbilar kommer ha en stor inverkan på framtidens transportmarknad. Enligt deras prognoser kommer det ske ett skifte kring 2027 då det kommer säljas fler erlbilar än konvetionellt drivna bilar.

– Det kommer innebära mycket för energitransporter. Dock måste energin fortfarande produceras på något sätt, och då också transporteras.