KGJS resultat för 2005 rekordstort

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, (KGJS) hade förra året en rekordstor inkomst. Inkomsten uppgick till USD 430 miljoner, som är att jämföra med året dessförinnan då den stannade på USD 314 miljoner. KGJS är med sin flotta på 22 fartyg världens största operatör av cementfartyg. Rederiet har också 12 OBO-fartyg från 110.000 ton dödvikt till 121.000 ton dödvikt. KGJS arbetar också på att bygga upp en flotta bestående av suezmax-fartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.