Kd sjösätter sjöfartspolitiskt program

Kristdemokraternas riksdagsmän Annelie Enochson och Ingemar Vänerlöv, som båda sitter i trafikutskottet, har nu presenterat kristdemokraternas sjöfartsrapport. – Sveriges sjöfart sitter på en enorm kommersiell och ekologisk betydelse, säger Annelie Enochson till SST. Rapporten är bred och omfattar allt från näringspolitiska villkor till finansiering av sjöfartens infrastruktur och miljö- och sjösäkerhetsfrågor. Några av förslagen är: riksdagsbeslut om tonnageskatt i vår, placering av den nya trafikinspektionen i Göteborg, EU- och skattefinansiering av infrastruktur och isbrytning, skrotning av särregler, åtgärder för att förbättra skyddet mot oljeutsläpp, handel med utsläppsrätter och skattebefriad land-el, ökad statlig satsning på forskning, lotsning på entreprenad och bättre villkor för kust- och inlandssjöfart.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.