Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Specialfartyg | Säkerhet

KBV i räddningsinsatser

Kustbevakningens fartyg KBV 002 bistod vid tre sjöräddningsinsatser i helgen då 350 personer räddades och åtta omkom. 

Larmet om en gummibåt i sjönöd kom klockan 13.00 på lördagen, enligt ett pressmeddelande från Kustbevakningen. Flera enheter skickades till platsen och när KBV 002 var framme hade räddningsinsatsen avslutats. 

Överlevande och omkomna fördes då över till det svenska fartyget och tidigt på söndagsmorgonen togs ytterligare räddade migranter över till KBV 002 från ett italienskt kustbevakningsfartyg.

Till Italien

De 358 migranterna, varav flera skadade samt åtta omkomna, beräknades ankomma Italien under måndagen för att överlämna migranterna till italienska myndigheter och frivilligorganisationer för omvårdnad och registrering.

Första uppdraget

Detta är det första sjöräddningsuppdraget för KBV 002 sedan man påbörjade insatsen i Frontex operation Triton den första juni. Besättningen ombord KBV 002 består av personal från Kustbevakningen och Polisen samt två sjukvårdare från MSB. Uppdraget är att bistå Italien med övervakning av EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss.