KBV-flyget åter till Somalia

Regeringen har beslutat att Kustbevakningen får delta i EU:s marina insats Atalanta utanför Somalia. Kustbevakningens generaldirektör kommer inom de närmaste veckorna att lämna besked om myndigheten vill vara med.Deltagandet blir, liksom 2010, i så fall med ett flygplan och tillhörande personal under en period av högst fyra månader under andra halvan av 2012.