Per-Olof Karlsson.
Aboa Mare

Temapris till Aboa Mares Karlsson

Sjöfartens temapris delades i går ut i Helsingfors till Aboa Mares chef Per-Olof Karlsson, som bland annat hyllas för sitt internationella arbete. 

Relaterade artiklar

Sjöfartens temapris överräcktes i går i samband med Sjösäkerhetsseminariet i Helsingfors. Syftet med Sjöfartens temapris är att uppmärksamma en person eller en aktör som har förbättrat sjöfartens verksamhetsförutsättningar, ökat uppskattningen av sjöfarten, utvecklat samarbetet eller ökat branschens synlighet utåt. Karlsson valdes enhälligt till årets pristagare av rådet.

Internationellt vatten

Ur motiveringen: "Under Karlssons ledning har Aboa Mare orienterat sin verksamhet mer till internationella vatten och fört finländsk kompetens i form av sjöfartsutbildning ut i världen, bland annat till Filippinerna samt nu senast ingått ett samarbetsavtal med en sjöfartsskola i Sydkorea. Samarbetet med branschens aktörer har varit lätt och fruktbart, det har alltid gått att lösa problemen."

Sedan 2002

Per-Olof Karlsson utexaminerades till sjökapten 1985 i Åbo och 1988 inledde han sin lärarbana i Åbo. Sedan år 2002 har han lett Aboa Mare som är en sammanslutning av yrkeshögskolan Novia och Axxell som erbjuder utbildning på andra stadiet. 

Många i juryn

Beviljandet av priset beslutas av Viking Line, Tallink Silja, Rederierna i Finland, Finlands Skeppsbefälsförbund, Finlands Maskinbefälsförbund och Sjöfartsbranschens center för utbildning och forskning vid Åbo universitet.