Trafikverket föreslår nu Kappelshamn som reservhamn till Visby hamn.

Fotograf: Google maps / Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Beredskap | Myndigheter | Säkerhet

Kappelshamn föreslås bli Gotlands reservhamn

Trafikverket föreslår att Gotlands reservhamn ska ligga i Kappelshamn på norra Gotland. Det står klart efter att myndigheten utrett frågan under hösten.

Det var i juni som regeringen gav Trafikverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för en reservhamn på Gotland. I förra veckan presenterade Trafikverket sitt resultat där förslaget är Kappelshamn.

Trafikverket konstaterar i sin rapport att en reservhamn på Gotlands västkust samlokaliserad med Försvarsmaktens hamn gör att överfartstiderna inte skiljer så mycket från de som utgår från Visby, samtidigt som det blir lättare för Försvarsmakten att försvara den civila färjetrafiken.

– Frågan om reservhamnen är oerhört viktig för det gotländska totalförsvaret och med tanke på omvärldsläget finns det ingen tid att spilla. Därför är jag glad att Trafikverket kunnat göra en snabb och effektiv utredning med slutsatser som ligger i linje med den rapport som länsstyrelsen tog fram 2020, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län i ett pressmeddelande från region Gotland.

I drift senast 2030

Utredningen har gjorts i samråd med Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Det är glädjande att regeringen sett behovet och att Trafikverket nu gjort en brett förankrad utredning. Vi ställer oss bakom förslaget att utveckla Kappelshamn till reservhamn och är positiva till att hamnen ska vara i drift senast 2030. Vi noterar att Trafikverket liksom Region Gotland ser det som ett statligt ansvar att bygga reservhamnen, vilket innebär att inget finansieringsansvar hamnar på Region Gotland, säger Meit Fohlin (S), ordförande i regionstyrelsen.

Viktigt för avskräckning och försvar

Visby hamn är i dagsläget den enda på Gotland som kan användas för den upphandlade färjetrafiken. Kappelshamns hamn ägs av Fortifikationsverket, som i fjol fick i uppdrag av Försvarsmakten att ta fram förslag på en upprustning för marinens behov. 

– Upprustningen av Kappelshamn är en viktig del i Sveriges förberedelser för deltagande i Natos gemensamma aktiviteter för avskräckning och försvar. En framskjuten plats för understöd och logistik för sjöfart i Östersjön stärker förmågan att ge värdlandsstöd och därmed Sveriges och allierades operativa förmåga. Att totalförsvarets aktörer nu gemensamt kan lösa behovet av en reservhamn på Gotland är mycket positivt, säger Dan Rasmussen, chef för Gotlands regemente.

Läs utredningen på Trafikverkets webbplats.