Kanada satsar på landansluten el

Den kanadensiska regeringen har beslutat att bidra till finansieringen av utrustning i hamnar för att fartyg skall kunna anslutas till elnätet i land. Satsningen ingår i ett program kallat Ecotransport environmental strategy och avsikten är att minska utsläppen till luften. Hamnförvaltningar och terminaloperatörer kan nu söka bidrag till investeringarna ur en fond dit regeringen skjuter till CAD 6 miljoner, cirka 35 miljoner kronor, över en fyraårsperiod.