Kan ta upp emot ett år att bärga MSC Napoli

Den brittiska kustbevakningen tror att det kommer att ta upp emot ett år innan den strandsatta MSC Napoli kan dras flott från stranden där hon nu ligger. Läckorna i skrovet är nu tätade och oljetankern Forth Fisher är på plats för att oljan från haveristen ska kunna pumpas över dit, men redan har mer än 1.000 fåglar skadats av den olja som har läckt ut. Två pråmar är på väg från Rotterdam för att börja lyfta bort de containrar som finns kvar på MSC Napoli.Myndigheterna säger nu att det bara var strax över 100 containrar som ramlade av fartyget, inte över 200 som de tidigare sagt. De senaste dagarna har en omfattande plundring från de containrar som flutit iland ägt rum och skadorna som plundrarna har ställt till med i byn East Devon blir enligt kustbevakningen 800 procent större än skadorna från själva olyckan.– Vi hade uppe detta på ett av våra möten igår och det är lite märkligt. För enligt engelsk rätt är ilandflutet gods upphittarens egendom, men enligt skandinavisk rätt är det en fråga om stöld, säger Sten Göthberg, vd på Sjöassuradörernas Förening.Den brittiska kustbevakningen uppmanar alla som tagit gods från stranden att anmäla sig till myndigheterna. Bärgningsfirman har nu spärrat av hela byn.Brittiska tidningar spekulerar i att bärgningen av fartyget kan komma att kosta mellan 15 och 20 miljoner dollar. När det gäller värdet på lasten är det därför mycket svårare att uttala sig.- Det är det helt uteslutet att säga något om. Det kan vara 2.000 containrar med guld eller med bomull, det kan ingen svara på. Men jag vet att det är en del svenska bolag inblandade.