Organisatör: Sjöfartens Kultursällskap m fl

Sjöfartsmontern på Bokmässan

I Sjöfartsmontern på Bokmässan blir det samtal om aktuella böcker, prisutdelningar och sjömansvisor. Bland författarna som deltar i monterns program är Göran Greider, Björn Hagberg & Martin Widman, Emily Gyllenspetz, Nils-Ove Jansson, Nathan Shachar, Britt Edenstjärna, Karin Carlsson, Claes-Göran Wetterholm, Anders Wällhed, Ibb Jessen och Aino Trosell.

Arrangörer: Sjöfartens Kultursällskap i samarbete med Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Breakwater Publishing, Sjöfartsverket, Sjöbefälsföreningen, Länspumpen Sjöhistorisk förening, ITF Seafarers
Trust, Sjöhistoriska samfundet och Ove Allanssonsällskapet.

Här hittar du hela programmet