Organisatör: Lighthouse

AI i sjöfartens tjänst

AI, Big Data, Machine Learning – dessa buzz words hörs allt oftare inom sjöfarten. Så vad handlar det om? Vad kan det göra för nytta? Och vad pågår?

Lighthouse bjuder in till en dag som både presenterar exempel på forskning och nyttiggörande av resultat samt ger inblickar i hur industrin, rederier och leverantörer nyttjar AI och data för att förbättra sina verksamheter. Det handlar om allt från energieffektivisering till att öka säkerheten.

Kostnadsfritt seminarium. Begränsat antal platser.