Organisatör: Lighthouse

Webbinarium: Nya styrmedel för sjöfartens omställning

Vad kan Sverige göra för att driva på sjöfartens omställning? Trafikanalys har i sitt arbete med att ta fram underlag till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen identifierat styrmedel som kan bidra till förändring. På webbinariet presenteras dessa och hur de kan komma att påverka utvecklingen. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Björn Olsson och Pia Bergdahl på Trafikanalys presenterar rapporten Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

Anmälan